top of page

יישוב עבודות פליז

  • בית קשת ו

  • וילה הירש ו סוכה

  • כיכר גוסטב הירש

  • בנייני דירות

  • משרד כיול (בית ספר לשעבר)

  • בית הקברות של פליז

סיור בפירוט

עבודה בעיצומה...

אפשרות שילוב טובה עם: בתי נחושת

מיוחד: הכשרה

הרצאת מולטימדיה על הכשרה ועליה לפני ובתקופת הנאצים

 

עבודה בתהליך

bottom of page