top of page

בתי נחושת

  • היסטוריה של בתי הנחושת

  • חשיבות אתרי ההכשרה

  • ביקור בבתי נחושת (עם בדיקה של בית הנחושת על ידי וולטר גרופיוס)

סיור בפירוט

עבודה בעיצומה...

Kupferhaus-Führung_edited.jpg

אפשרות שילוב טובה עם: יישוב עבודות פליז

מיוחד: הכשרה

הרצאת מולטימדיה על הכשרה ועליה לפני ובתקופת הנאצים

 

עבודה בעיצומה...

bottom of page