top of page

החיים היהודיים היום

העובדה שלעיר אברסוואלדה יש מורשת תרבותית יהודית עשירה והיא רודפת באופן פעיל אחר תרבות זיכרון מרגשת אותי מאוד כמדען וארכיונאי לשעבר - לא מעט כמקורב יהודי. לכן אני מתמסר כעת למחקר על המורשת היהודית באברסוולד (במיוחד על יישוב מפעל הפליז והכשרה) ומציע סיורים מודרכים לאברסוולד היהודי.

אבל מה שקרוב לליבי במיוחד:
על מגוון החיים היהודיים כאן ועכשיו.

Veranstaltungsankündigung

Interkulturelle-Wochen_Vortrag-Silber_Stadtbibliothek-Eberswalde_2023.09.12.png
bottom of page