top of page
Synagogen-Denkmal_Inschrift-Ivrit_edited.jpg

אברסוואלדה היהודי

ההיסטוריה היהודית של אברוולד עשירה ומגוונת ביותר: הייתה קהילה יהודית משגשגת עם בתי כנסת, בתי ספר ובתי קברות. העם היהודי באברסוולד היו אזרחים מכובדים, בעיקר סוחרים - עד לפוגרום נובמבר 1938. מיהודי אברסוואלדה רבים נספו במחנות ריכוז, מתו בצעדות מוות או בהתאבדות, רק מעטים הצליחו להימלט ולשרוד.

אנו חבים את העובדה שההיסטוריה היהודית של אברסוואלדה לא אבדה לחלוטין - בנוסף לתרבות הזיכרון שמקדמת באופן פעיל העיר אברסוואלדה - למחויבות המחויבות של יוזמות פרטיות ועמותות ללא מטרות רווח.

מחקר על אברסוולד היהודי

bottom of page