top of page

המכון לפיסול חברתי חדש נוסד בשנת 2015 על ידי קבוצת אמנים יהודים המבקרים את האנטישמיות ומפתח פרויקטים מנקודת מבט יהודית על היסטוריה יהודית, תרבות זיכרון ואנטישמיות.

Projektname

Work in progress ...

Projektname

Work in progress ...

Projektname

Work in progress ...

bottom of page