top of page

מגדל המים

  • היסטוריה תעשייתית של פינוב/אברסוואלדה

  • תפקוד, היסטוריה ושיפוץ מגדל המים

  • תערוכה על עבודות הפליז במגדל המים

  • רוחק ראייה מהגלריה בעליית הגג של המגדל מגובה מסחרר

סיור בפירוט

עבודה בעיצומה...

Finower-Wasserturm_Gaststätte-1_edited.jpg

אפשרות שילוב טובה עם: יישוב עבודות פליז ו אובתי נחושת

ניתן גם לעשות את הסיור הזה ישירות דרך העמותה
ספר Finower Wasserturm e.V.

bottom of page